Bangladesh Road Transport Authority

Bangladesh Road Transport Authority (BRTA) (Bengali: বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি) is road transport regulatory agency of Bangladesh.